Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 79
Y.B. DATO' FAUZI BIN ABDUL RAHMAN [ INDERA MAHKOTA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Kerajaan sedar bahawa jika terdapat sebarang penyelewengan di dalam urusan 1MDB, im pak kepada keyakinan umum terhadap Kerajaan dan negara akan tercabar. Nyatakan kesediaan Kerajaan untuk mengeluarkan 'Kertas Putih' atau Kerajaan bersedia menubuhkan Suruhanjaya Di Raja dengan m elantik mana-mana mantan Menteri Kewangan negara bagi mengetuai Suruhanjaya ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-20 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 30
Y.B . TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada pihak pengurusan 1MDB hanya berjumpa kali pertama dengan pihak Petrosaudi International Limited pada 23 September 2009, 5 hari sebelum perjanjian 1MDB Petrosaudi Limited ditandatangi di London. Adakah perjanjian ini menerima kelulusan pada ketika itu oleh lembaga pengarah 1MDB.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-27 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 59
YB Dato' Wira Othman Bin Abdul [Pendang] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapa lama jangka masa diberikan kepada Ketua Audit Negara dan pihak polis untuk mengkaji dan menyiasat akaun 1MDB. Apakah terma rujukan yang diberikan dalam siasatan ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-27 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 62
Y.B. DATO' ABD. AZIZ BIN HAJISHEIKH FADZIR [ KULIM BANDAR BAHARU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bilakah Kementerian Kewangan mengambil alih syarikat SRC International Sdn. Bhd. daripada 1MDB dan berapakah nilai dibayar untuk tujuan itu dan berapakah jumlah hutang ditanggung SRC International Sdn. Bhd. sehingga kini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-09 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 43
Tuan Tony Pua Kiam Wee [ Petaling Jaya Utara ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan kedudukan siasatan pihak polis ke atas penyelewengan dalam urus niaga 1MDB yang telah menyebabkan kerugian berbilion-bilion ringgit. Adakah Low Taek J ho telah disoalsiasat sebab dokumen-dokumen yang terbongkar menunjukkan bahawa wang 1MDB telah disalurkan ke dalam akaun beliau.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-10 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 65
Y.B. DATO MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [ RAUB ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :(a) Arul Kanda , CEO 1MDB dilaporkan telah mengemukakan dokumen palsu mengenai penyata bank Brazen Sky Ltd. Apakah tindakan yang diambil keatas CEO ini yang memalukan nama baik syarikat strategik Malaysia 1MDB; dan (b) pada jawapan untuk Soalan nombor 59 yang saya kemukakan pada 10-3-2015, Menteri Kewangan menyatakan bahawa wang sebanyak USD1.103 billion disimpan dalam BSI Singapore. BSI telah menafikan perkara ini dengan menyebutfakta pembohongan dokumen oleh Arul Kanda.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 67
Y .B . DATO' HAJI ABDUL RAHM AN BIN HAJI MOHAMAD [ LIPIS ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan hasil siasatan terhadap dakwaan timbulnya penyelewengan terhadap syarikat 1MDB.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 106
Y.B. KAMARUL BAHRIN SHAH BIN RAJA AHMAD BAHARUDDIN SHAH KUALA TERENGGANU minta MENTERI KEWANGAN menyatakan implikasi kenyataan dari I.P.I.C (International Petroleum Investment Company) Abu Dhabi yang mereka tidak bertanggung jawab? membayar hutang kerana
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-05-23 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 40
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE PETALING JAYA UTARA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab Pengarah yang baru untuk SRC International belum dilantik untuk mengambil alih daripada Nik Faisal Ariff Kamil dan Dato' Suboh Md Yassin sedangkan pihak SPRM telah mengumumkan bahawa kedua-dua Pengarah telah menghilangkan diri mereka ke luar negeri.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-11-04 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 40
Tuan Jeff Chuan Aun Jelutong minta PERDANA MENTERI menyatakan kedudukan semasa dalam usaha SPRM menangkap Low Taek Jho @Jho Low untuk membantu dalam siasatan skandal kewangan 1MDB secara merentasi sempadan. Kenapa tidak digantung pasport antarabangsanya supaya ia dikerah pulang ke Malaysia secara terdesak.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-11-19 Parliamentary Replies