Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-48.pdf

YB. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan sebab sebuah loji tenaga 2,000MW yang hanya perlu dikomisyen pada tahun 2021 telah ditawarkan tanpa sebarang tender terbuka kepada anak syarikat 1Malaysia Development Bhd. (1 MDB). Adalah tawaran ini diperlukan untuk membantu 1MDB menyenaraikan anak syarikatnya.

Download soalan-48.pdf — 413 KB