Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-26.pdf

Soalan 26. Y.B. DR. HAJJAH SITI MARIAH BINTI MAHMUD [ KOTA RAJA.] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kejayaan-kejayaan 1MDB semenjak ditubuhkan dan apakah kesan jangka masa panjang spesifik yang diharapkan oleh Kerajaan Malaysia.

Download soalan-26.pdf — 423 KB

Filed under: 1MDB