Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) - Kementerian Kewangan
1MDB PAC Report
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Soalan 29
Y.B. TUAN WONG CHEN KELANA JAYA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Kementerian sedang bekerjasama dengan Jabatan Imigresen untuk menghubungi jasmine Loo Ai Swan dan Casey Tang Keng Chee; dan adakah mereka masih tersenarai dalam senarai pengamatan Bank Negara bagi tujuan siasatan di bawah Akta Kawalan Pertukaran Asing 1953.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2017-03-07 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 45
Dr. Ko Chung Sen Kampar] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada kerajaan Malaysia sedang membantu Jabatan Kehakiman (DOJ) di Amerika Syarikat untuk merampas semula aset bernilai billion yang dikaitkan dengan wang yang diambildari1MDB dan jumlah besar wang yang telah diambil melalui penipuan dan pengubahan wang haram daripada dan sama ada kerajaan Malaysia telah meminta Amerika Syarikat dan negara lain termasuk United Kingdom, Switzerland dan Singapura untuk mengembalikan mana- mana aset tersita yang dibeli dengan dana yang diambil dari 1MDB.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-10-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 32
Y.B. TUAN LIM GUAN ENG [ BAGAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan status I Malaysia Development Bhd (lMDB) yang dikritik oleh mantan Perdana Menteri. Adakah kerajaan terpaksa menanggung beban hutang RM38 bilion sekiranya bankrap kerana tiada keuntungan yang cukup untuk bayar wang faedah pun. Senaraikan punca hutangnya dan langkah pencegahan bagi menghadapi situasi berkenaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-16&17.pdf
Soalan 16. Y.B. TUAN MOHO RAFIZI BIN RAMLI [ PANDAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kriteria yang digunakan untuk melantik Bridge Partners Hong Kong menguruskan dana USD$2.3 bilion milik 1MDB dan bayaran tahunan yang dibayar kepada firma itu. Soalan 17. Y.B. DATO SERI ONG KA CHUAN [ TANJONG MALIM ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah langkah yang berkesan yang telah diambil oleh Kerajaan untuk mengawal-selia institusi-institusi kewangan di negara ini terhadap ancaman siber supaya sistem kewangan dalam negara ini selamat dan terjamin.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-42.pdf
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab Syarikat 1Malaysia Development Bhd. membatalkan pinjaman kepada lMDB-Petrosaud i International yang memberikan pulangan terjamin sebanyak 8.67% dan melabur sebanyak US$2.32 bilion di sebuah dana Cayman Islands yang hanya memberikan pulangan 5. 76%, walaupun cost of fund bagi lMDB melebihi 5. 75% seta hun.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 43
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab anak-anak syarikat 1Malaysia Development Berhad (1MDB) "1MDB Real Estate Sdn Bhd dan 1MDB Energy Langat" masih belum memfailkan penyata kewangan untuk 31 Mac 2013. Bilakah syarikat-syarikat ini akan memfailkan akaun mereka untuk tahun 2013 dan 2014.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26.pdf
Soalan 26. Y.B. DR. HAJJAH SITI MARIAH BINTI MAHMUD [ KOTA RAJA.] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kejayaan-kejayaan 1MDB semenjak ditubuhkan dan apakah kesan jangka masa panjang spesifik yang diharapkan oleh Kerajaan Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-10 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 59
YB DATO' MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [RAUB] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan:- A) Di manakah wang sebanyak USD2.318 bilion yang dikatakan telah di "fully redeemed' oleh CEO 1MDB Arul Kanda; dan B) Di manakah wang sebanyak USD1 .215 bilion yang dikatakan bahagian pertama dari USD2.138 bilion disimpan
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-10 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 73
YB TUAN TONY PUA KIAM WEE [PETALING JAVA UTARA] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada baki wang sebanyak US$1.1 bilion yang telah dituntut oleh 1MOB daripada pelaburan di Cayman Island adalah berbentuk wang tunai atau masih dalam pegangan aset. Di manakah lokasi wang tunai atau aset ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-10 Parliamentary Replies