Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-44.pdf

Soalan 44. Tuan Lim Lip Eng Segambut minta PERDANA MENTERI menyatakan:- a) siapa dan tujuan beri derma sebanyak juta yang dimasukkan ke akaun peribadi Perdana Menteri dan ke mana dana itu telah diguna pakai; dan b) sumber sebenarnya bayaran juta yang dilaporkan hilang daripada 1MDB kepad International Petroleum Investment Co dan ke mana bayaran itu pergi disalurkan

Download soalan-44.pdf — 29 KB

Filed under: not answered, 1MDB