Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
24 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 66
Y.B. TUAN MOHAMED HANIPA BIN MAIDIN [ SEPANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan a. apakah halangan-halangan yang menghalang wang 1MDB sebanyak RM4 bilion dibawa balik ke Malaysia dan disimpan di BSI iaitu sebuah "private bank" di Singapura sedangkan berdasarkan laporan kewangan BSI yang terbaru yang disiarkan di laman sesawangnya, BSI dilaporkan mangalami kerugian sebanyak US$722 juta; dan b. apakah peranan Ashmore Investment Management Ltd, sebuah institusi kewangan di United Kingdom dalam urusan perniagaan antara 1MDB dan Petro-Saudi khususnya peranan eksekutif seniornya iaitu Patrick Mahony.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-39.pdf
Soalan 39. Tuan Lim Guan Eng [Bagan] minta PERDANA MENTERI menyatakan punca wang derma USD700 juta dalam akaun peribadi bank beliau. Bagaimana wang derma ini digunakan dan siapa penerimanya serta adakah beliau membaya cukai, membuat deklarasi rasmi (dokumen apa) dan jumlah baki yang dipegang sekarang.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-44.pdf
Soalan 44. Tuan Lim Lip Eng Segambut minta PERDANA MENTERI menyatakan:- a) siapa dan tujuan beri derma sebanyak juta yang dimasukkan ke akaun peribadi Perdana Menteri dan ke mana dana itu telah diguna pakai; dan b) sumber sebenarnya bayaran juta yang dilaporkan hilang daripada 1MDB kepad International Petroleum Investment Co dan ke mana bayaran itu pergi disalurkan
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-48.pdf
Soalan 48. Y.B. DR. KO CHUNG SEN KAMPAR minta MENTERI KEWANGAN menyatakan imbuhan tahunan dan bonus yang dibayar kepada Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB sejak ia ditubuhkan pada tahun 2009; dan imbuhan tahunan Pengerusi 1MDB sejak tahun 2009, dan imbuhan tahunan setiap Ahli Lembaga Pengarah 1MDB sejak 2009.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-62.pdf
Soalan 62. Datuk Seri Panglima Haji Abdul Ghapur bin Haji Salleh Kalabakan] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sejauh manakah keberkesanan tindakan Perintah Berkurung di persisiran Pantai Timur Sabah yang sudah beberapa kali dilanjutkan; dan apakah Kementerian sedar bahawa pendatang tanpa izin dari negara-negara jiran masih berulang alik setiap hari ke Sabah.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 51
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Bank Negara telah menerima kenyataan daripada pihak berkuasa Singapura bahawa penyata kewangan 1MDB atau anak syarikatnya telah dipalsukan. Adakah kumpulan 1MDB masih mempunyai US$1.1 bilion secara tunai dalam akaun Bank BSI, yang merupakan tebusan dari pelaburan Cayman Islands.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 30
Y.B . TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada pihak pengurusan 1MDB hanya berjumpa kali pertama dengan pihak Petrosaudi International Limited pada 23 September 2009, 5 hari sebelum perjanjian 1MDB Petrosaudi Limited ditandatangi di London. Adakah perjanjian ini menerima kelulusan pada ketika itu oleh lembaga pengarah 1MDB.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-22.pdf
Tuan M. Kulasegaran [ lpoh Barat ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan berikutan RM50 juta telah diperuntukkan khas untuk penambahbaikan dan penyelenggaraan SJKT dalam Bajet 2014. Berapakah sekolah yang terlibat dan Kementerian adalah diminta mengeluarkan senarai nama sekolah, peruntukan bagi setiap sekolah, skop kerja dan status terkini kerja-kerja penambahbaikan dan penyelenggaraan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-31.pdf
TUAN TAN KOK WAI [ CHERAS] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan berapa banyak tapak-tapak tanah dan jumlah keluasan keseluruhannya di Kuala Lumpur yang masih dimiliki oleh DBKL dan nyatakan setiap tapak tanah yang dijual kepada pembeli swasta setiap tahun dari tahun 2011 dengan menyebut perincian setiap lokasi, keluasan, harga jualan, nama pembeli-pembeli dan tujuan pembelian dan sama ada tanah dijual secara tender terbuka, jika tidak, mengapa.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-37.pdf
Tuan Loke Siew Fook [ Seremban ] minta PERDANA MENTERI menyatakan butiran terperinci untuk segala perbelanjaan yang ditanggung oleh Kerajaan sepanjang percutian YAB Perdana Menteri di Eropah dari 31 Julai hingga 15 Ogos 2014.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies