Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 30

Y.B . TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada pihak pengurusan 1MDB hanya berjumpa kali pertama dengan pihak Petrosaudi International Limited pada 23 September 2009, 5 hari sebelum perjanjian 1MDB Petrosaudi Limited ditandatangi di London. Adakah perjanjian ini menerima kelulusan pada ketika itu oleh lembaga pengarah 1MDB.

Download soalan-30.pdf — 35 KB

Filed under: 1MDB, not answered