Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 66

Y.B. TUAN MOHAMED HANIPA BIN MAIDIN [ SEPANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan a. apakah halangan-halangan yang menghalang wang 1MDB sebanyak RM4 bilion dibawa balik ke Malaysia dan disimpan di BSI iaitu sebuah "private bank" di Singapura sedangkan berdasarkan laporan kewangan BSI yang terbaru yang disiarkan di laman sesawangnya, BSI dilaporkan mangalami kerugian sebanyak US$722 juta; dan b. apakah peranan Ashmore Investment Management Ltd, sebuah institusi kewangan di United Kingdom dalam urusan perniagaan antara 1MDB dan Petro-Saudi khususnya peranan eksekutif seniornya iaitu Patrick Mahony.

Download soalan-66.pdf — 38 KB

Filed under: SRC, not answered