Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-39.pdf

Soalan 39. Tuan Lim Guan Eng [Bagan] minta PERDANA MENTERI menyatakan punca wang derma USD700 juta dalam akaun peribadi bank beliau. Bagaimana wang derma ini digunakan dan siapa penerimanya serta adakah beliau membaya cukai, membuat deklarasi rasmi (dokumen apa) dan jumlah baki yang dipegang sekarang.

Download soalan-39.pdf — 27 KB