Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-33.pdf

Soalan 33. Y.B. DR. KO CHUNG SEN KAMPAR minta MENTERI KEWANGAN menyatakan senarai aset semasa yang dimiliki oleh 1MDB dan nilai setiap satunya, jumlah liabiliti dan hutang semasa 1MDB dan jumlah bayaran faedah pada tahun ini dan 5 tahun yang Ialu, dan sama ada bayaran faedah ini diservis oleh aliran tunai dalaman atau daripada pinjaman.

Download soalan-33.pdf — 29 KB

Filed under: 1MDB