Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 43

Tuan Tony Pua Kiam Wee [ Petaling Jaya Utara ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan kedudukan siasatan pihak polis ke atas penyelewengan dalam urus niaga 1MDB yang telah menyebabkan kerugian berbilion-bilion ringgit. Adakah Low Taek J ho telah disoalsiasat sebab dokumen-dokumen yang terbongkar menunjukkan bahawa wang 1MDB telah disalurkan ke dalam akaun beliau.

Download soalan-43.pdf — 44 KB

Filed under: 1MDB