Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 67

Y .B . DATO' HAJI ABDUL RAHM AN BIN HAJI MOHAMAD [ LIPIS ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan hasil siasatan terhadap dakwaan timbulnya penyelewengan terhadap syarikat 1MDB.

Download soalan-67.pdf — 28 KB

Filed under: 1MDB