Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-17 Parliamentary Replies

2015-06-17 Parliamentary Replies

File PDF document soalan-13.pdf
File PDF document soalan-13_1435138769.pdf
File PDF document soalan-0-intro.pdf
File PDF document soalan-14.pdf
File PDF document soalan-15.pdf
File PDF document Soalan 16
Dr. Ong Kian Ming [ Serdang ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan bilangan permit pekerja asing yang diberikan kepada pekerja-pekerja Korea Utara dan sama ada ini adalah melanggar Konvensyen Buruh Paksa ILO.
File PDF document soalan-17.pdf
File PDF document soalan-18.pdf
File PDF document soalan-19.pdf
File PDF document soalan-20.pdf
File PDF document soalan-21.pdf
File PDF document soalan-23.pdf
File PDF document soalan-22.pdf
File PDF document soalan-24.pdf
File PDF document soalan-25.pdf
File PDF document soalan-25_1435138770.pdf
File PDF document soalan-27.pdf
File PDF document soalan-28.pdf
File PDF document soalan-29.pdf
File PDF document soalan-30.pdf
File PDF document soalan-31.pdf
File PDF document soalan-32.pdf
File PDF document soalan-33.pdf
File PDF document soalan-34.pdf
File PDF document soalan-37.pdf
File PDF document soalan-38.pdf
File PDF document soalan-39.pdf
File PDF document soalan-40.pdf
File PDF document soalan-41.pdf
File PDF document soalan-42.pdf
File PDF document soalan-43.pdf
File PDF document soalan-44.pdf
File PDF document soalan-45.pdf
File PDF document soalan-46.pdf
File PDF document soalan-47.pdf
File PDF document soalan-48.pdf
File PDF document soalan-49.pdf
File PDF document soalan-50.pdf
File PDF document soalan-51.pdf
File PDF document soalan-53.pdf
File PDF document soalan-55.pdf
File PDF document soalan-56.pdf
File PDF document soalan-57.pdf
File PDF document soalan-58.pdf
File PDF document soalan-59.pdf
File PDF document soalan-62.pdf
File PDF document soalan-63.pdf
File PDF document soalan-64.pdf
File PDF document Soalan 65
Y.B. DATO MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [ RAUB ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :(a) Arul Kanda , CEO 1MDB dilaporkan telah mengemukakan dokumen palsu mengenai penyata bank Brazen Sky Ltd. Apakah tindakan yang diambil keatas CEO ini yang memalukan nama baik syarikat strategik Malaysia 1MDB; dan (b) pada jawapan untuk Soalan nombor 59 yang saya kemukakan pada 10-3-2015, Menteri Kewangan menyatakan bahawa wang sebanyak USD1.103 billion disimpan dalam BSI Singapore. BSI telah menafikan perkara ini dengan menyebutfakta pembohongan dokumen oleh Arul Kanda.
File PDF document soalan-66.pdf
File PDF document Soalan 67
Y .B . DATO' HAJI ABDUL RAHM AN BIN HAJI MOHAMAD [ LIPIS ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan hasil siasatan terhadap dakwaan timbulnya penyelewengan terhadap syarikat 1MDB.
File PDF document soalan-68.pdf
File PDF document soalan-69.pdf
File PDF document soalan-70.pdf
File PDF document soalan-72.pdf
File PDF document soalan-73.pdf
File PDF document soalan-75.pdf
File PDF document soalan-76.pdf
File PDF document soalan-77.pdf
File PDF document soalan-78.pdf
File PDF document soalan-79.pdf
File PDF document soalan-80.pdf
File PDF document soalan-81.pdf
File PDF document soalan-82.pdf
File PDF document soalan-83.pdf
File PDF document soalan-85.pdf