Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-36&37.pdf

Soalan 36. YB. DR. ONG KlAN MING [ SERDANG] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan mengapa projek "solar farm" berjumlah 50MW telah diberikan kepada 1MDB melalui "direct negotiation" memandangkan terdapat banyak lagi syarikat Malaysia yang mempunyai "track record" yang lebih baik berbanding dengan 1MDB dalam membina dan menguruskan "solar farm". Soalan 37. Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [ Batu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bilakah Kementerian akan mengeluarkan manifest kargo MH370. Mengapa info manifests ini belum dikeluarkan.

Download soalan-36.pdf — 270 KB

Filed under: 1MDB, MH370