Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
9 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-23.pdf
YB. Dato' Abd. Aziz bin Haji Sheikh Fadzir [ Kulim Bandar Baharu ] minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan sambutan yang diterima terhadap kempen Tahun Melawat Malaysia 2014 selepas insiden MH 370 dan MH 17 berlaku dari segi kedatangan pelancong luar ke dalam negara.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-21.pdf
Y.B. DATUK DR. HAJI ABD. LATIF BIN HAJI AHMAD [ MERSING ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah usaha atau strategi jangka pendek iaitu sebelum penstrukturan semula MAS untuk menarik minat penumpang menggunakan penerbangan MAS setelah terjejas akibat tragedi MH370 dan MH17 yang lalu.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-35.pdf
YB TUAN R. SIVARASA (SUBANG) Minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan adakah pihak Tentera Udara di Gong Kedak atau pengkalan lain, selepas menemui pesawat MH370 (atau satu pesawat yang tidak dikenali) masih terbang pada ketinggian 30,000 kaki pada jam 2.40 pagi 8 Mac 2014 dekat Pulau Perak dalam radar mereka, menghubungi Jabatan Penerangan Awam Malaysia (DCA) atau KLATCC, dan jika ada, pada jam berapa, dan apakah tindak balas daripada DCA atau KLATCC.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-38.pdf
Y.B. TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan secara terperinci mengenai sumber RM6 bilion yang dijangka diperlukan bagi Pelan Pemulihan MAS dan penubuhan sebuah syarikat baharu (NewCo) seperti yang diumumkan oleh Khazanah Nasional Bhd pada Ogos lalu, memandangkan Khazanah Nasional merupakan entiti milik penuh Kerajaan dan semua ekuitinya dimiliki oleh Kementerian Kewangan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-50,51&52.pdf
Soalan 50. VB Dato' Abd Aziz Bin Sheikh Fadzir [ Kulim Bandar Baru ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan apakah langkah diambil Kementerian dalam mengatasi masalah infrastruktur di Hospital Kulim terutamanya yang terpaksa menampung peningkatan pesakit sebanyak 5% setiap tahun. Soalan 51. Tuan Fong Kui Lun [ Bukit Bintang ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah faktor yang menyebabkan kehilangan MH370 sukar dikesan hingga kini walaupun usaha pelbagai pihak telah dijalankan semaksimum mungkin. Soalan 52. Puan Teresa Kok Suh Sim [ Seputeh ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah keputusan yang tercapai dalam bengkel (workshop) pada bulan Jun berkenaan dengan peraturan kereta cermin gelap. Bilakah Kementerian akan melaksanakan peraturan terbaru ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-11.pdf
Y.B DATO' SHAMSUL ANUAR BIN HAJI NASARAH minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan: a) data terkini prestasi dan jumlah pelaburan asing dalam negara; dan b) kesan terhadap pelaburan ke negara ini ekoran isu MH370 dan MH17.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-33&34.pdf
Soalan 33. TUAN TEO KOK PERDAGANGAN SEONG DALAM [RASAH] minta MENTERI KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan secara terperinci apakah tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan terhadap sindiket "Gores dan Menang" dan Skim Cepat Kaya yang telah menyebabkan kerugian yang teruk terhadap rakyat. Soalan 34. Dato' Seri Anwar bin Ibrahim [ Permatang Pauh 1 minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada siasatan terhadap dua orang penumpang pesawat MAS MH370 yang dilaporkan menggunakan pasport palsu telah dijalankan dan apakah hasil siasatan setakat ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-27&28.pdf
Soalan 27. Datuk Nur Jazlan bin Mohamed [ Pulai ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan sama ada Kementerian bercadang untuk menubuhkan sekolah satu aliran dalam usaha untuk meningkatkan integrasi antara kaum di negara ini, khususnya generasi muda. Soalan 28. Tuan R.Sivarasa [Subang] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bilakah siasatan berkaitan kehilangan pesawat MH370 akan siap dan memndangkan boleh jadi keadaan nahas pesawat mungkin tidak ditemui, adakah Kerajaan bercadang meminta Pasukan Siasatan Antarabangsa mengeluarkan satu laporan sementara sekarang (interim report) berdasarkan sumber-sumber yang sedia ada, dan jika bukan sekarang, bila.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-06 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-36&37.pdf
Soalan 36. YB. DR. ONG KlAN MING [ SERDANG] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan mengapa projek "solar farm" berjumlah 50MW telah diberikan kepada 1MDB melalui "direct negotiation" memandangkan terdapat banyak lagi syarikat Malaysia yang mempunyai "track record" yang lebih baik berbanding dengan 1MDB dalam membina dan menguruskan "solar farm". Soalan 37. Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [ Batu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bilakah Kementerian akan mengeluarkan manifest kargo MH370. Mengapa info manifests ini belum dikeluarkan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-10 Parliamentary Replies