Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-27&28.pdf

Soalan 27. Datuk Nur Jazlan bin Mohamed [ Pulai ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan sama ada Kementerian bercadang untuk menubuhkan sekolah satu aliran dalam usaha untuk meningkatkan integrasi antara kaum di negara ini, khususnya generasi muda. Soalan 28. Tuan R.Sivarasa [Subang] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bilakah siasatan berkaitan kehilangan pesawat MH370 akan siap dan memndangkan boleh jadi keadaan nahas pesawat mungkin tidak ditemui, adakah Kerajaan bercadang meminta Pasukan Siasatan Antarabangsa mengeluarkan satu laporan sementara sekarang (interim report) berdasarkan sumber-sumber yang sedia ada, dan jika bukan sekarang, bila.

Download soalan-27.pdf — 473 KB

Filed under: racial integration, MH370