Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Documents / 2014 October-November Parliamentary Session / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies

2014-10-08 Parliamentary Replies

File PDF document soalan-11.pdf
Y.B. DATO' WIRA OTHMAN BIN ABDUL [ PENDANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah Rumah Mesra Rakyat yang telah diluluskan bagi tahun 2012 dan 2013 di Negeri Kedah mengikut Daerah. Apakah halangan-halangan yang boleh menyebabkan kelambatan pembinaan rumah-rumah tersebut.
File PDF document soalan-0-intro.pdf
File PDF document soalan-12.pdf
YB Dr. Tan Seng Giaw [ Kepong ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan bilangan farmasi di negara kita termasuk syarat-syarat yang ditetapkan. Apakah jenis pemantauan.
File PDF document soalan-13.pdf
Y.B. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI MOHAMAD [ LIPIS] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :- a. bilangan kes yang melibatkan kemasukan wang haram ke dalam Malaysia; dan b. pelan tindakan untuk memastikan kegiatan ini dapat dipantau sekali gus dihentikan.
File PDF document soalan-14.pdf
YB. TUAN WAN HASAN BIN MOHO RAMLI {DUNGUN) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan jaminan Kerajaan membaik pulih laluan 14 Jerangau - Jabor yang kerap kali berlaku kemalangan dan kesesakan terutama musim perayaan dan cuti persekolahan.
File PDF document soalan-15.pdf
Datuk Aaron Ago anak Dagang [ Kanowit ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah Pertubuhan NGOs atau organisasi yang didaftar dan tidak didaftar di negara ini. Adakah Kerajaan dapat mengesan aktiviti sebenar pertubuhan-pertubuhan ini dan adakah ianya dibenarkan di bawah undang-undang sedia ada.
File PDF document soalan-16.pdf
RAJA DATO' KAMARUL BAHRIN SHAH minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan memandangkan masalah pukat tunda oleh nelayan dan perahu asing masih berterusan, apakah langkah-langkah tambahan diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi dan menghapuskan kegiatan ini.
File PDF document soalan-19.pdf
Datuk Bung Moktar bin Radin [ Kinabatangan ] minta MENTER DALAM NEGERI menyatakan :- (a) tindakan undang-undang yang diambil terhadap pertubuhan tidak berdaftar seperti Pasukan Peronda Sukarela (PPS) di Pulau Pinang; dan (b) tindakan undang-undang yang diambil terhadap kumpulan yang menghasut dan menyebarkan ceramah untuk memisahkan Sabah dari Malaysia.
File PDF document soalan-20.pdf
Tuan Gobind Singh Deo [ Puchong ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa ramai yang telah dikenakan hukuman gantung sampai mati dalam dua tahun lalu serta bilangan tertuduh yang telah dihukum gantung tetapi masih menunggu hukuman itu dilaksanakan.
File PDF document soalan-23.pdf
YB. Dato' Abd. Aziz bin Haji Sheikh Fadzir [ Kulim Bandar Baharu ] minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan sambutan yang diterima terhadap kempen Tahun Melawat Malaysia 2014 selepas insiden MH 370 dan MH 17 berlaku dari segi kedatangan pelancong luar ke dalam negara.
File PDF document soalan-21.pdf
Y.B. DATUK DR. HAJI ABD. LATIF BIN HAJI AHMAD [ MERSING ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah usaha atau strategi jangka pendek iaitu sebelum penstrukturan semula MAS untuk menarik minat penumpang menggunakan penerbangan MAS setelah terjejas akibat tragedi MH370 dan MH17 yang lalu.
File PDF document Soalan 24
Y.B. DATO• AHMAD FAUZI BIN ZAHARI [ SETIAWANGSA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah perancangan Kerajaan bagi membantu 6,000 pekerja MAS yang bakal diberhentikan melalui Pelan Penstrukturan Baru MAS. Adakah sebarang inisiatif dari Kerajaan bagi membantu mereka mendapatkan pekerjaan baru atau inisiatif lain bagi menampung kos sara hidup mereka buat sementara waktu.
File PDF document soalan-27.pdf
Dr. Azman Bin Ismail [Kuala Kedah] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan berapa banyak dan jenis-jenis kes pencemaran sungai dan sumber air yang diadukan oleh masyarakat dan berapa kejayaan Kementerian dalam mendakwa dan jenis hukuman yang dikenakan.
File PDF document Soalan 28
Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin [ Ampang ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan langkah dan bantuan yang telah dan akan dijalankan ke atas isu kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Semenanjung serta Sabah dan Sarawak berdasarkan perincian Kementerian Dalam Negeri bahawa jumlah kanak-kanak tersebut mencecah 14 ribu dari tahun 2013 sehingga April 2014.
File PDF document soalan-29.pdf
Y.B. TUAN LIM LIP ENG [ SEGAMBUT] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan tujuan Kerajaan menubuhkan lMalaysia Development Berhad (lMDB), kaedah digunakan untuk mengumpul dana, jumlah dana terkini, apakah pencapaian-pencapaiannya dan apakah perbezaan peranan di antara lMDB dengan Khazanah Nasional dan Permodalan Nasional Berhad.
File PDF document soalan-30.pdf
YB DATO' HAJI MAHFUZ BIN OMAR (POKOK SENA) Minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan bilakah tarikh siap projek pembinaan Kompleks 7 Briged Kern Skudai Johor.
File PDF document soalan-33.pdf
Tuan Loke Siew Fook [ Seremban ] minta PERDANA MENTERI menyatakan butiran terperinci semua laluan penerbangan yang telah dijalankan oleh pesawat pengangkut VIP Airbus A319CJ dengan pendaftaran 9M-NAA milik TUDM dari 1 hingga 15 Ogos 2014, tujuan penerbangan tersebut, senarai penumpang dan butiran kos secara terperinci untuk tempoh tersebut.
File PDF document soalan-34.pdf
Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan [ Keningau ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bilakah keputusan, hasil penyiasatan atau rekomendasi Suruhanjaya Siasatan Diraja (Royal Commission of Inquiry) mengenai pendatang asing di negeri Sabah akan dikeluarkan dan adakah Kerajaan Persekutuan komited untuk melaksanakan semua rekomendasi tersebut.
File PDF document soalan-35.pdf
YB TUAN R. SIVARASA (SUBANG) Minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan adakah pihak Tentera Udara di Gong Kedak atau pengkalan lain, selepas menemui pesawat MH370 (atau satu pesawat yang tidak dikenali) masih terbang pada ketinggian 30,000 kaki pada jam 2.40 pagi 8 Mac 2014 dekat Pulau Perak dalam radar mereka, menghubungi Jabatan Penerangan Awam Malaysia (DCA) atau KLATCC, dan jika ada, pada jam berapa, dan apakah tindak balas daripada DCA atau KLATCC.
File PDF document soalan-36.pdf
YB LAKSAMANA PERTAMA MOHAMAD IMRAN BIN ABO HAMID (LUMUT) minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan mengapa prestasi Hospital Angkatan Tentera Lumut kian merosot di mana Unit Rawatan Rapi (ICU) tidak dioperasikan kerana kekurangan stat, dan dimaklumkan pakar bius dan doktor pakar yang sangat terhad.
File PDF document soalan-37.pdf
Puan Teo Nie Ching [ Kulai ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan samaada Kerajaan berniat untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan supaya tiap-tiap orang yang lahir di luar Persekutuan yang ibunya pada masa kelahiran itu seorang warganegara juga berhak untuk menjadi warga Malaysia.
File PDF document soalan-41.pdf
Y.B. DR. LEE BOON CHYE [ GOPENG] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah pampasan yang diberikan kepada syarikat-syarikat ATES Sdn Bhd dan Bina Tegap Sdn Bhd kerana pembatalan penswastaan AES.
File PDF document soalan-38.pdf
Tuan Teo Kok Seong [ Rasah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan secara terperinci terkini cadangan pembinaan stesen penjana kuasa elektrik nuklear yang akan dibina di Malaysia serta lokasi-lokasi yang dicadangkan.
File PDF document Soalan 43
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab anak-anak syarikat 1Malaysia Development Berhad (1MDB) "1MDB Real Estate Sdn Bhd dan 1MDB Energy Langat" masih belum memfailkan penyata kewangan untuk 31 Mac 2013. Bilakah syarikat-syarikat ini akan memfailkan akaun mereka untuk tahun 2013 dan 2014.
File PDF document soalan-44&45.pdf
Soalan 44. Y.B. DATUK WIRA HAJI AHMAD BIN HAMZAH minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan bilangan penerima, pelbagai jenis bantuan dan amaun dana yang dilulus dan diagihkan (berbanding jumlah peruntukan yang diluluskan) oleh Kerajaan untuk membantu individu usahawan dan syarikat mengikut kaum dan industri bagi tempoh 2012- 2014 serta langkah-langkah konkrit untuk memastikan lebih banyak berjaya diluluskan dan lebih ramai lagi Bumiputera menerimanya. Soalan 45. Tuan Lim Kit Siang [ Gelang Patah ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada usaha 1Malaysia telah gagaI kerana Kerajaan gagal menyekat pembiakan kumpulan-kumpulan pelampau kaum dan agama.
File PDF document soalan-46.pdf
TUAN GOOI HSIAO-LEUNG [ALOR SETAR] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan butir-butir terbaru penyusunan semula korporat yang akan dilaksanakan oleh BERNAS sejak ia dinyahsenaraikan daripada BURSA Malaysia, termasuk tetapi tidak terhad kepada, apa-apa perubahan dalam lembaga pengarah, pemegang saham, dan bilakah ia akan disenaraikan semula dalam bursa saham.
File PDF document soalan-47.pdf
Y.B. DATO HAJI ABDUL AZEEZ BIN ABDUL RAHIM [ BALING ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan mengenai pemansuhan skim pinjaman perumahan kakitangan kerajaan dan kesan kepada penjawat awam di Malaysia.
File PDF document soalan-48.pdf
TUAN MOHO RAFIZI BIN RAMLI [ PANDAN ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan syarikat-syarikat yang telah di senarai pendek untuk mendapat tender melaksanakan pengubahsuaian sistem pam petrol di seluruh negara berikutan keputusan rasionalisasi subsidi minyak mengikut pendapatan dan jumlah bayaran kepada syarikat-syarikat ini serta siapa yang menanggung kos ini.
File PDF document soalan-49.pdf
Y .B. DATO SERI REEZAL ME RICAN BIN NAINA ME RICAN [ KEPALA BATAS ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan mengenai status semasa kerangka perundangan penjanaan dana masyarakat bagi ekuiti (crowdfunding atau ECF) yang boleh membantu usahawan kecil dan sederhana. TUAN MANIVANAN AIL GOWINDASAMY [ KAPAR] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan perkembangan terkini untuk 471 projek yang diluluskan oleh Kementerian tahun ini dengan peruntukan sejumlah RM4.11 billion setakat ini, dengan menyatakan butiran projek, dana yang diluluskan, tarikh mula dan tamat projek tersebut, serta nama kontraktor yang berjaya memperoleh projek tersebut bagi setiap 471 projek secara terperinci.
File PDF document soalan-51.pdf
Tuan Wong Tien Fatt @ Wong Nyuk Foh [ Sandakan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah langkah-langkah Kerajaan untuk menangani masalah Kad Pengenalan palsu serta Kad Pengenalan diambil secara tidak sah. Adakah Kerajaan berhasrat untuk mengeluarkan membatalkan semula, semua khususnya Kad Pengenalan memandangkan dan kes-kes mengancam keselamatan rakyat yang telah berlaku di Pantai Timur Sabah pada tahun 2014.
File PDF document soalan-54.pdf
Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [Marang] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dan Islam Hadhari yang diamalkan oleh kedua Perdana Menteri sebelum beliau masih dititikberatkan dalam seluruh jentera Kerajaan khususnya dalam menangani rasuah dan salah guna kuasa.
File PDF document soalan-52.pdf
VB DATO' HAJIIRMOHIZAM BIN HAJIIBRAHIM (KUALA SELANGOR) Minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan : (a) apakah usaha-usaha Kerajaan untuk mengelakkan masalah salah laku dan disiplin dalam kalangan anggota dan pegawai yang berkhidmat di luar negeri; dan (b) sejauh manakah tindakan lanjut Kerajaan terhadap mereka yang tanggungjawab gagal melaksanakan termasuk ditetapkan.