Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-38.pdf

Tuan Teo Kok Seong [ Rasah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan secara terperinci terkini cadangan pembinaan stesen penjana kuasa elektrik nuklear yang akan dibina di Malaysia serta lokasi-lokasi yang dicadangkan.

Download soalan-37_1439372635.pdf — 1840 KB

Filed under: nuclear plant