Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-51.pdf

Tuan Wong Tien Fatt @ Wong Nyuk Foh [ Sandakan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah langkah-langkah Kerajaan untuk menangani masalah Kad Pengenalan palsu serta Kad Pengenalan diambil secara tidak sah. Adakah Kerajaan berhasrat untuk mengeluarkan membatalkan semula, semua khususnya Kad Pengenalan memandangkan dan kes-kes mengancam keselamatan rakyat yang telah berlaku di Pantai Timur Sabah pada tahun 2014.

Download soalan-51.pdf — 781 KB

Filed under: MyKad, fraud