Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-51.pdf
Tuan Wong Tien Fatt @ Wong Nyuk Foh [ Sandakan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah langkah-langkah Kerajaan untuk menangani masalah Kad Pengenalan palsu serta Kad Pengenalan diambil secara tidak sah. Adakah Kerajaan berhasrat untuk mengeluarkan membatalkan semula, semua khususnya Kad Pengenalan memandangkan dan kes-kes mengancam keselamatan rakyat yang telah berlaku di Pantai Timur Sabah pada tahun 2014.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-39.pdf
Y.B. TUAN JULIAN TAN KOK PING [ STAMPIN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kenapakah tiada tindakan segera oleh Bank Negara terhadap syarikat yang telah disenarai hitam di mana syarikat-syarikat tersebut telah pun menerima jutaan duit pelaburan daripada rakyat yang telah menjadi mangsa terutamanya warga emas.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-13.pdf
Y .B. DATO HAJI IRMOHIZAM BIN HAJI IBRAHIM [ KUALA SELANGOR ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bagaimanakah Kerajaan akan menangani masalah penyelewengan dan fraud di dalam pembayaran cukai dan tuntutan kredit cukai input selepas pelaksanaan GST pada April 2015.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-33&34.pdf
Soalan 33. TUAN TEO KOK PERDAGANGAN SEONG DALAM [RASAH] minta MENTERI KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan secara terperinci apakah tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan terhadap sindiket "Gores dan Menang" dan Skim Cepat Kaya yang telah menyebabkan kerugian yang teruk terhadap rakyat. Soalan 34. Dato' Seri Anwar bin Ibrahim [ Permatang Pauh 1 minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada siasatan terhadap dua orang penumpang pesawat MAS MH370 yang dilaporkan menggunakan pasport palsu telah dijalankan dan apakah hasil siasatan setakat ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies