Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-39.pdf

Y.B. TUAN JULIAN TAN KOK PING [ STAMPIN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kenapakah tiada tindakan segera oleh Bank Negara terhadap syarikat yang telah disenarai hitam di mana syarikat-syarikat tersebut telah pun menerima jutaan duit pelaburan daripada rakyat yang telah menjadi mangsa terutamanya warga emas.

Download soalan-39.pdf — 649 KB