Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-16&17.pdf
Soalan 16. Y.B. TUAN MOHO RAFIZI BIN RAMLI [ PANDAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kriteria yang digunakan untuk melantik Bridge Partners Hong Kong menguruskan dana USD$2.3 bilion milik 1MDB dan bayaran tahunan yang dibayar kepada firma itu. Soalan 17. Y.B. DATO SERI ONG KA CHUAN [ TANJONG MALIM ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah langkah yang berkesan yang telah diambil oleh Kerajaan untuk mengawal-selia institusi-institusi kewangan di negara ini terhadap ancaman siber supaya sistem kewangan dalam negara ini selamat dan terjamin.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-19.pdf
Y.B. DATO' SERI ONG KA CHUAN [ TANJONG MALIM ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah asas bagi Bank Negara Malaysia (BNM) menaikkan kadar dasar semalaman (OPR) sebanyak 25 mata asas pada bulan Ogos yang lalu. Adalah di jangka kadar gadai janji pada sekitar 4.2 peratus akan dinaikkan kepada 4.65 peratus dan ini akan menambahkan lagi bebanan peminjam, terutamanya golongan pengguna yang berpendapatan rendah dan sederhana yang terlibat dalam pinjaman perumahan dan kenderaan. Apakah tindakan yang akan diambil oleh kerajaan untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-13.pdf
Y.B. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI MOHAMAD [ LIPIS] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :- a. bilangan kes yang melibatkan kemasukan wang haram ke dalam Malaysia; dan b. pelan tindakan untuk memastikan kegiatan ini dapat dipantau sekali gus dihentikan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-39.pdf
Y.B. TUAN JULIAN TAN KOK PING [ STAMPIN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kenapakah tiada tindakan segera oleh Bank Negara terhadap syarikat yang telah disenarai hitam di mana syarikat-syarikat tersebut telah pun menerima jutaan duit pelaburan daripada rakyat yang telah menjadi mangsa terutamanya warga emas.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies