Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 43

Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab anak-anak syarikat 1Malaysia Development Berhad (1MDB) "1MDB Real Estate Sdn Bhd dan 1MDB Energy Langat" masih belum memfailkan penyata kewangan untuk 31 Mac 2013. Bilakah syarikat-syarikat ini akan memfailkan akaun mereka untuk tahun 2013 dan 2014.

Download soalan-43.pdf — 381 KB

Filed under: 1MDB