Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-52.pdf

VB DATO' HAJIIRMOHIZAM BIN HAJIIBRAHIM (KUALA SELANGOR) Minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan : (a) apakah usaha-usaha Kerajaan untuk mengelakkan masalah salah laku dan disiplin dalam kalangan anggota dan pegawai yang berkhidmat di luar negeri; dan (b) sejauh manakah tindakan lanjut Kerajaan terhadap mereka yang tanggungjawab gagal melaksanakan termasuk ditetapkan.

Download soalan-52.pdf — 1623 KB