Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-50,51&52.pdf

Soalan 50. VB Dato' Abd Aziz Bin Sheikh Fadzir [ Kulim Bandar Baru ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan apakah langkah diambil Kementerian dalam mengatasi masalah infrastruktur di Hospital Kulim terutamanya yang terpaksa menampung peningkatan pesakit sebanyak 5% setiap tahun. Soalan 51. Tuan Fong Kui Lun [ Bukit Bintang ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah faktor yang menyebabkan kehilangan MH370 sukar dikesan hingga kini walaupun usaha pelbagai pihak telah dijalankan semaksimum mungkin. Soalan 52. Puan Teresa Kok Suh Sim [ Seputeh ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah keputusan yang tercapai dalam bengkel (workshop) pada bulan Jun berkenaan dengan peraturan kereta cermin gelap. Bilakah Kementerian akan melaksanakan peraturan terbaru ini.

Download soalan-50.pdf — 1019 KB

Filed under: hospitals, Perak, MH370, transport