Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 59

YB DATO' MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [RAUB] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan:- A) Di manakah wang sebanyak USD2.318 bilion yang dikatakan telah di "fully redeemed' oleh CEO 1MDB Arul Kanda; dan B) Di manakah wang sebanyak USD1 .215 bilion yang dikatakan bahagian pertama dari USD2.138 bilion disimpan

Download soalan-59.pdf — 37 KB

Filed under: 1MDB