Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-42.pdf

Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab Syarikat 1Malaysia Development Bhd. membatalkan pinjaman kepada lMDB-Petrosaud i International yang memberikan pulangan terjamin sebanyak 8.67% dan melabur sebanyak US$2.32 bilion di sebuah dana Cayman Islands yang hanya memberikan pulangan 5. 76%, walaupun cost of fund bagi lMDB melebihi 5. 75% seta hun.

Download soalan-42.pdf — 385 KB

Filed under: 1MDB