Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 32

Y.B. TUAN LIM GUAN ENG [ BAGAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan status I Malaysia Development Bhd (lMDB) yang dikritik oleh mantan Perdana Menteri. Adakah kerajaan terpaksa menanggung beban hutang RM38 bilion sekiranya bankrap kerana tiada keuntungan yang cukup untuk bayar wang faedah pun. Senaraikan punca hutangnya dan langkah pencegahan bagi menghadapi situasi berkenaan.

Download soalan-32.pdf — 401 KB

Filed under: 1MDB