Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-36.pdf

Soalan 36. Y.B. TUAN NGA KOR MING [ TAIPING ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan secara terperinci apakah jumlah pelaburan 1Malaysia Development Berhad (lMDB) mengikut projek, jumlah hutang yang ditanggung serta prestasi pengurusan kewangan syarikat tersebut.

Download soalan-36.pdf — 1354 KB

Filed under: 1MDB