Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-35.pdf

Y.B. TUAN MANIVANAN A/L GOWINDASAMY [ KAPAR ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :- a) bilangan dan nilai aset tenaga yang dimiliki oleh 1Malaysia Development Bhd (lMDB) masing-masing di dalam dan luar negara; serta menjelaskan mengenai bilangan dan nilai kontrak yang berkaitan dengan penjanaan kuasa yang dianugerahkan oleh kerajaan Malaysia kepada lMDB; dan b) terangkan secara terperinci bagaimanakah lMDB yang memainkan peranan sebagai sumber dana mewakili kekayaan Negara mempunyai hutang terkumpul kira-kira RM38 bilion selepas hanya lima tahun beroperasi.

Download soalan-35.pdf — 396 KB

Filed under: 1MDB