Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-48.pdf
Soalan 48. Y.B. DR. KO CHUNG SEN KAMPAR minta MENTERI KEWANGAN menyatakan imbuhan tahunan dan bonus yang dibayar kepada Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB sejak ia ditubuhkan pada tahun 2009; dan imbuhan tahunan Pengerusi 1MDB sejak tahun 2009, dan imbuhan tahunan setiap Ahli Lembaga Pengarah 1MDB sejak 2009.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 30
Y.B . TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada pihak pengurusan 1MDB hanya berjumpa kali pertama dengan pihak Petrosaudi International Limited pada 23 September 2009, 5 hari sebelum perjanjian 1MDB Petrosaudi Limited ditandatangi di London. Adakah perjanjian ini menerima kelulusan pada ketika itu oleh lembaga pengarah 1MDB.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-27 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 51
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Bank Negara telah menerima kenyataan daripada pihak berkuasa Singapura bahawa penyata kewangan 1MDB atau anak syarikatnya telah dipalsukan. Adakah kumpulan 1MDB masih mempunyai US$1.1 bilion secara tunai dalam akaun Bank BSI, yang merupakan tebusan dari pelaburan Cayman Islands.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 67
Y .B . DATO' HAJI ABDUL RAHM AN BIN HAJI MOHAMAD [ LIPIS ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan hasil siasatan terhadap dakwaan timbulnya penyelewengan terhadap syarikat 1MDB.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 62
Y.B. DATO' ABD. AZIZ BIN HAJISHEIKH FADZIR [ KULIM BANDAR BAHARU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bilakah Kementerian Kewangan mengambil alih syarikat SRC International Sdn. Bhd. daripada 1MDB dan berapakah nilai dibayar untuk tujuan itu dan berapakah jumlah hutang ditanggung SRC International Sdn. Bhd. sehingga kini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-09 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 79
Y.B. DATO' FAUZI BIN ABDUL RAHMAN [ INDERA MAHKOTA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Kerajaan sedar bahawa jika terdapat sebarang penyelewengan di dalam urusan 1MDB, im pak kepada keyakinan umum terhadap Kerajaan dan negara akan tercabar. Nyatakan kesediaan Kerajaan untuk mengeluarkan 'Kertas Putih' atau Kerajaan bersedia menubuhkan Suruhanjaya Di Raja dengan m elantik mana-mana mantan Menteri Kewangan negara bagi mengetuai Suruhanjaya ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-20 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 54
Y .B . TUAN HEE LOY SIAN [ PETALING JAYA SELATAN J minta MENTERI KEWANGAN menyatakan peranan individu Jho Low dalam Syarikat 1MDB ; dan b. jumlah hutang terkini Syarikat 1MDB dan penyelesaiannya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 64
Dr. Ong Kian Ming minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan sama ada Project 38 untuk membina loji tenaga yang telah diberikan kepada 1MDB akan diberikan kepada Tenaga Nasional Berhad memandangkan ketidakupayaan mendapatkan pembiayaan untuk projek ini. 1 1MDB untuk
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 65
Y.B. DATO MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [ RAUB ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :(a) Arul Kanda , CEO 1MDB dilaporkan telah mengemukakan dokumen palsu mengenai penyata bank Brazen Sky Ltd. Apakah tindakan yang diambil keatas CEO ini yang memalukan nama baik syarikat strategik Malaysia 1MDB; dan (b) pada jawapan untuk Soalan nombor 59 yang saya kemukakan pada 10-3-2015, Menteri Kewangan menyatakan bahawa wang sebanyak USD1.103 billion disimpan dalam BSI Singapore. BSI telah menafikan perkara ini dengan menyebutfakta pembohongan dokumen oleh Arul Kanda.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 43
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab anak-anak syarikat 1Malaysia Development Berhad (1MDB) "1MDB Real Estate Sdn Bhd dan 1MDB Energy Langat" masih belum memfailkan penyata kewangan untuk 31 Mac 2013. Bilakah syarikat-syarikat ini akan memfailkan akaun mereka untuk tahun 2013 dan 2014.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies