Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 79

Y.B. DATO' FAUZI BIN ABDUL RAHMAN [ INDERA MAHKOTA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Kerajaan sedar bahawa jika terdapat sebarang penyelewengan di dalam urusan 1MDB, im pak kepada keyakinan umum terhadap Kerajaan dan negara akan tercabar. Nyatakan kesediaan Kerajaan untuk mengeluarkan 'Kertas Putih' atau Kerajaan bersedia menubuhkan Suruhanjaya Di Raja dengan m elantik mana-mana mantan Menteri Kewangan negara bagi mengetuai Suruhanjaya ini.

Download soalan-79.pdf — 36 KB

Filed under: 1MDB