Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 58
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Kerajaan Malaysia akan membayar pinjaman sebanyak US$3 bilion bagi pihak lMDB Global Investment Limited (lMDBGIL) jika lMDBGIL gagal membuat bayaran pinjaman tersebut seperti yang dijanji dalam surat sokongan Kerajaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-12 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 54
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan wang sebanyak RM3.81 bilion daripada SRC International telah dilaburkan di luar Malaysia di negara mana dan dengan siapa, seperti yang tercatat dalam penyata kewangan syarikat bertarikh 31 Mac 2014 dan apakah corak pelaburan tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-16 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 69
Y.B. DATO• DR. TAN KEE KWONG [ WANGSA MAJU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah benar dengan kenyataan CEO lMDB di dalam The Business Times bahawa RM3 bilion wang pelaburan milik lMDB di Pulau Cayman tidak bawa pulang. Apakah wujud sebarang tindakan oleh Kerajaan terhadap perkara ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-16 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 38
Y.B. TUAN WONG CHEN [ KELANA JAYA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Menteri sedia untuk mengarahkan lMDB menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada Ahli-ahli Dewan Rakyat berkenaan segala aktiviti-aktivitinya dalam satu persidangan khas Parlimen pada bulan jun 2015.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 62
Y.B. DR. LEE BOON CHYE [ GOPENG] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan peranan jho Low dalam lMDB semasa pembentukan dan semasa pengurusan sekarang.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-18 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 64
Dr. Ong Kian Ming minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan sama ada Project 38 untuk membina loji tenaga yang telah diberikan kepada 1MDB akan diberikan kepada Tenaga Nasional Berhad memandangkan ketidakupayaan mendapatkan pembiayaan untuk projek ini. 1 1MDB untuk
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 51
Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN All [ GOMBAK ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah pelan tindakan 1MDB untuk membayar jumlah hutang yang dianggar berjumlah RM39 bilion.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-26 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 265
Y.B. DATO' MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [ RAUB ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan:- a. apakah justifikasi 1MDB memberi surat sokongan kepada Jho Low untuk beliau membida membeli kumpulan hotel di London; dan b. apakah hubungan Jho Low dengan 1MDB.
Located in Documents / 2015 March-April Parliamentary Session / Written Questions (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 51
Y .B . TUAN TO N Y PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Bank Negara telah menerima kenyataan daripada pihak berkuasa Singapura bahawa penyata kewangan 1MDB atau anak syarikatnya telah dipalsukan. Adakah kumpulan 1MDB masih mempunyai US$1.1 bilion secara tunai dalam akaun Bank BSI, yang merupakan tebusan dari pelaburan Cayman Islands.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 419
Y.B. TUAN HAJI KHALID BIN ABDUL SAMAD [ SHAH ALAM ] MENTERI KEWANGAN minta menyatakan (a) mengesahkan apakah benar dana yang di bawa pulang sebanyak RM1.103 bilion pada Januari 2015 dari Syarikat Brazonsky Limited, Cayman Islands di 'Redeem' atau dituntut semula telah di deposit dalam bentuk tunai di BSI-Bank Singapore; dan (b) apakah Auditor Dloyd sedar akan perkara tersebut ketika mengesahkan laporan kewangan 1MDB pada Mac 2014.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)