Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 33

Dato' Haji Zainudin bin Ismail Jelebu minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah tindakan yang telah dan sedang diambil oleh Kerajaan ke atas akhbar dan penerbit Sarawak Report, The Edge, World Street Journal (WSJ) yang menyiarkan berita yang dikatakan tidak benar, berniat jahat dan menggunakan sumber yang tidak sah; dan apakah tindakan yang sedang dan telah diambil terhadap individu-individu yang nama mereka disebut di dalam pengakuan Xavier Andre Justo (telah dipenjara di Thailand) dikatakan terlibat dengan pembelian maklumat curi berkaitan 1MDB.

Download soalan-33.pdf — 43 KB

Filed under: 1MDB