Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 40

Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE PETALING JAYA UTARA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab Pengarah yang baru untuk SRC International belum dilantik untuk mengambil alih daripada Nik Faisal Ariff Kamil dan Dato' Suboh Md Yassin sedangkan pihak SPRM telah mengumumkan bahawa kedua-dua Pengarah telah menghilangkan diri mereka ke luar negeri.

Download soalan-40.pdf — 29 KB

Filed under: 1MDB