Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 32

Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE PETALING JAYA UTARA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada SRC International membaya?r RM40 juta pada Disember 2012 dan RM10 juta pada Februari 2013 kepada Ihsan Perdana melalui anak syarikatnya Gandingan Mentari. Adakah Memorandum and Articles of Associationl] SRC memerlukan kelulusan bertulis Perdana Menteri untuk segala transaksi utama.

Download soalan-32.pdf — 37 KB

Filed under: 1MDB