Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 46

Y.B. PUAN SITI ZAILAH BINTI MOHD YUSOFF RANTAU PANJANG minta MENTERI KEWANGAN menyatakan secara terperinci perbelanjaan untuk bayaran balik pinjaman RM46 bilion 1MDB sehingga Oktober 2015.

Download soalan-46.pdf — 53 KB

Filed under: 1MDB