Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 39

Y.B. HAJI MAHFUZ BIN OMAR POKOK SENA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan senarai konsortium dan pembida - pembida yang telah disenarai pendekkan dan kaedah serta kriteria pembidaan untuk Edra Energy anak syarikat milikan penuh dan bila akan dimuktamadkan; dan tanah dan projek Bandar 1MaIaysia.

Download soalan-39.pdf — 50 KB

Filed under: 1MDB