Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 37

Y.B. TUAN WONG CHEN KELANA JAYA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kenyataan terkini mengenai projek loji tenaga suria 1MDB dengan DuSabIe Capital Management LLC di Kedah dan

Download soalan-37.pdf — 17 KB

Filed under: 1MDB