Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 40
Tuan Jeff Chuan Aun Jelutong minta PERDANA MENTERI menyatakan kedudukan semasa dalam usaha SPRM menangkap Low Taek Jho @Jho Low untuk membantu dalam siasatan skandal kewangan 1MDB secara merentasi sempadan. Kenapa tidak digantung pasport antarabangsanya supaya ia dikerah pulang ke Malaysia secara terdesak.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-11-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 40
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE PETALING JAYA UTARA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab Pengarah yang baru untuk SRC International belum dilantik untuk mengambil alih daripada Nik Faisal Ariff Kamil dan Dato' Suboh Md Yassin sedangkan pihak SPRM telah mengumumkan bahawa kedua-dua Pengarah telah menghilangkan diri mereka ke luar negeri.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-11-04 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 37
Y.B. TUAN WONG CHEN KELANA JAYA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kenyataan terkini mengenai projek loji tenaga suria 1MDB dengan DuSabIe Capital Management LLC di Kedah dan
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 76
MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah pinjam an yang telah dikeluarkan oleh Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP) kepada Syarikat SRC International Sdn. Bhd. dan atas perkiraan apakah pinjaman yang begitu besar diberikan oleh KWAP kepada syarikat yang belum ada track rekod perniagaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-20 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 35
SOALAN Tuan Lim Lip Eng Segambut minta PERDANA MENTERI menyatakan status kewarganegaraan dan di negara mana sekarang tiga individu, iaitu Low Taek Jho atau Iebih dikena? sebagai Jho Low, Nik Faisal Ariff Nik Othman Kamil dan Suboh Mohd Yassin, sama ada keterangan mereka telah diambil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan adakah mereka dihalang ke Iuar negara.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-21 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 4
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE PETALING UTARA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab syarikat 1MDB dan SRC International masih belum memfailkan Laporan Kewangan untuk Mac 2015 dan bilakah Iaporan-laporan tersebut akan difailkan. Adakah syarikat audit Deloitte telah memulakan kerja-kerja pengauditan?
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-20 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-33.pdf
Soalan 33. Y.B. DR. KO CHUNG SEN KAMPAR minta MENTERI KEWANGAN menyatakan senarai aset semasa yang dimiliki oleh 1MDB dan nilai setiap satunya, jumlah liabiliti dan hutang semasa 1MDB dan jumlah bayaran faedah pada tahun ini dan 5 tahun yang Ialu, dan sama ada bayaran faedah ini diservis oleh aliran tunai dalaman atau daripada pinjaman.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-42.pdf
Soalan 42. Y.B. DR. KO CHUNG SEN KAMPAR minta MENTERI KEWANGAN menyatakan hasil tahunan, perbelanjaan dan penyata untung dan rugi bagi 1MDB sejak 2009; dan jumlah aliran tunai tahunan untuk 1MDB sejak 2009, dan cukai yang dibayar setiap tahun oleh 1MDB sejak 2009.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-44.pdf
Soalan 44. Tuan Lim Lip Eng Segambut minta PERDANA MENTERI menyatakan:- a) siapa dan tujuan beri derma sebanyak juta yang dimasukkan ke akaun peribadi Perdana Menteri dan ke mana dana itu telah diguna pakai; dan b) sumber sebenarnya bayaran juta yang dilaporkan hilang daripada 1MDB kepad International Petroleum Investment Co dan ke mana bayaran itu pergi disalurkan
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 46
Y.B. PUAN SITI ZAILAH BINTI MOHD YUSOFF RANTAU PANJANG minta MENTERI KEWANGAN menyatakan secara terperinci perbelanjaan untuk bayaran balik pinjaman RM46 bilion 1MDB sehingga Oktober 2015.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies