Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 59
YB Dato' Wira Othman Bin Abdul [Pendang] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapa lama jangka masa diberikan kepada Ketua Audit Negara dan pihak polis untuk mengkaji dan menyiasat akaun 1MDB. Apakah terma rujukan yang diberikan dalam siasatan ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-27 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 62
Y.B. DR. LEE BOON CHYE [ GOPENG] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan peranan jho Low dalam lMDB semasa pembentukan dan semasa pengurusan sekarang.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-18 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 62
Y.B. DATO' ABD. AZIZ BIN HAJISHEIKH FADZIR [ KULIM BANDAR BAHARU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bilakah Kementerian Kewangan mengambil alih syarikat SRC International Sdn. Bhd. daripada 1MDB dan berapakah nilai dibayar untuk tujuan itu dan berapakah jumlah hutang ditanggung SRC International Sdn. Bhd. sehingga kini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-09 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 64
Dr. Ong Kian Ming minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan sama ada Project 38 untuk membina loji tenaga yang telah diberikan kepada 1MDB akan diberikan kepada Tenaga Nasional Berhad memandangkan ketidakupayaan mendapatkan pembiayaan untuk projek ini. 1 1MDB untuk
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 65
Y.B. DATO MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [ RAUB ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :(a) Arul Kanda , CEO 1MDB dilaporkan telah mengemukakan dokumen palsu mengenai penyata bank Brazen Sky Ltd. Apakah tindakan yang diambil keatas CEO ini yang memalukan nama baik syarikat strategik Malaysia 1MDB; dan (b) pada jawapan untuk Soalan nombor 59 yang saya kemukakan pada 10-3-2015, Menteri Kewangan menyatakan bahawa wang sebanyak USD1.103 billion disimpan dalam BSI Singapore. BSI telah menafikan perkara ini dengan menyebutfakta pembohongan dokumen oleh Arul Kanda.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 67
Y .B . DATO' HAJI ABDUL RAHM AN BIN HAJI MOHAMAD [ LIPIS ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan hasil siasatan terhadap dakwaan timbulnya penyelewengan terhadap syarikat 1MDB.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 69
Y.B. DATO• DR. TAN KEE KWONG [ WANGSA MAJU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah benar dengan kenyataan CEO lMDB di dalam The Business Times bahawa RM3 bilion wang pelaburan milik lMDB di Pulau Cayman tidak bawa pulang. Apakah wujud sebarang tindakan oleh Kerajaan terhadap perkara ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-16 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 73
YB TUAN TONY PUA KIAM WEE [PETALING JAVA UTARA] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada baki wang sebanyak US$1.1 bilion yang telah dituntut oleh 1MOB daripada pelaburan di Cayman Island adalah berbentuk wang tunai atau masih dalam pegangan aset. Di manakah lokasi wang tunai atau aset ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-10 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 76
MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah pinjam an yang telah dikeluarkan oleh Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP) kepada Syarikat SRC International Sdn. Bhd. dan atas perkiraan apakah pinjaman yang begitu besar diberikan oleh KWAP kepada syarikat yang belum ada track rekod perniagaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-20 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 78
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] m inta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah jumlah pelaburan SRC International Sdn. Bhd. dalam Syarikat Gobi Coal & Energy Limited (GCE) di Mongolia. Apakah peratusan saham yang dipegang dalam syarikat GCE dan nilai semasa pegangan tersebut yang diambil kira dalam penyata kewangan SRC International yang terkini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-20 Parliamentary Replies