Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 73

YB TUAN TONY PUA KIAM WEE [PETALING JAVA UTARA] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada baki wang sebanyak US$1.1 bilion yang telah dituntut oleh 1MOB daripada pelaburan di Cayman Island adalah berbentuk wang tunai atau masih dalam pegangan aset. Di manakah lokasi wang tunai atau aset ini.

Download soalan-73.pdf — 66 KB

Filed under: 1MDB