Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 69

Y.B. DATO• DR. TAN KEE KWONG [ WANGSA MAJU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah benar dengan kenyataan CEO lMDB di dalam The Business Times bahawa RM3 bilion wang pelaburan milik lMDB di Pulau Cayman tidak bawa pulang. Apakah wujud sebarang tindakan oleh Kerajaan terhadap perkara ini.

Download soalan-69.pdf — 20 KB