Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 51
Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN All [ GOMBAK ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah pelan tindakan 1MDB untuk membayar jumlah hutang yang dianggar berjumlah RM39 bilion.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-26 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 43
Tuan Tony Pua Kiam Wee [ Petaling Jaya Utara ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan kedudukan siasatan pihak polis ke atas penyelewengan dalam urus niaga 1MDB yang telah menyebabkan kerugian berbilion-bilion ringgit. Adakah Low Taek J ho telah disoalsiasat sebab dokumen-dokumen yang terbongkar menunjukkan bahawa wang 1MDB telah disalurkan ke dalam akaun beliau.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-10 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 59
YB Dato' Wira Othman Bin Abdul [Pendang] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapa lama jangka masa diberikan kepada Ketua Audit Negara dan pihak polis untuk mengkaji dan menyiasat akaun 1MDB. Apakah terma rujukan yang diberikan dalam siasatan ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-27 Parliamentary Replies
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB: KPMG (Juruaudit kepada 1Ma|aysia Development Berhad)
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) Kementerian Kewangan KPMG (Juruaudit kepada 1Ma|aysia Development Berhad) PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KETIGA
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Soalan 48
Y.B. TUAN MOHD RAFIZI BIN RAMLI [ PANDAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan secara terperinci pelaburan dan pegangan (ekuiti, bon, pinjaman dan lain-lain) oleh KWSP dan KWAP di dalam 1MDB dan anak-anak syarikatnya (termasuk bekas anak syarikat iaitu SRC International Sdn. Bhd.) setakat 31 Mac 2015.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-18 Parliamentary Replies
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB: Kementerian Kewangan Unit Perancang Ekonomi
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) Kementerian Kewangan Unit Perancang Ekonomi PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KETIGA
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Soalan 38
Y.B. TUAN WONG CHEN [ KELANA JAYA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Menteri sedia untuk mengarahkan lMDB menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada Ahli-ahli Dewan Rakyat berkenaan segala aktiviti-aktivitinya dalam satu persidangan khas Parlimen pada bulan jun 2015.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 69
Y.B. DATO• DR. TAN KEE KWONG [ WANGSA MAJU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah benar dengan kenyataan CEO lMDB di dalam The Business Times bahawa RM3 bilion wang pelaburan milik lMDB di Pulau Cayman tidak bawa pulang. Apakah wujud sebarang tindakan oleh Kerajaan terhadap perkara ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-16 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 54
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan wang sebanyak RM3.81 bilion daripada SRC International telah dilaburkan di luar Malaysia di negara mana dan dengan siapa, seperti yang tercatat dalam penyata kewangan syarikat bertarikh 31 Mac 2014 dan apakah corak pelaburan tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-16 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 58
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Kerajaan Malaysia akan membayar pinjaman sebanyak US$3 bilion bagi pihak lMDB Global Investment Limited (lMDBGIL) jika lMDBGIL gagal membuat bayaran pinjaman tersebut seperti yang dijanji dalam surat sokongan Kerajaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-12 Parliamentary Replies