Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 38

Y.B. TUAN WONG CHEN [ KELANA JAYA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Menteri sedia untuk mengarahkan lMDB menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada Ahli-ahli Dewan Rakyat berkenaan segala aktiviti-aktivitinya dalam satu persidangan khas Parlimen pada bulan jun 2015.

Download soalan-38.pdf — 21 KB

Filed under: 1MDB