Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 48

Y.B. TUAN MOHD RAFIZI BIN RAMLI [ PANDAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan secara terperinci pelaburan dan pegangan (ekuiti, bon, pinjaman dan lain-lain) oleh KWSP dan KWAP di dalam 1MDB dan anak-anak syarikatnya (termasuk bekas anak syarikat iaitu SRC International Sdn. Bhd.) setakat 31 Mac 2015.

Download soalan-48.pdf — 37 KB

Filed under: 1MDB