Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB: Tan Sri Dato' Seri Lodin Wok Kamaruddin (Pengerusi) Bahagian Pertama
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1 MDB) (Bahagian Pertama) Kementerian Kewangan 1Ma|aysia Development Berhad: YBhg. Tan Sri Dato' Seri Lodin Wok Kamaruddin (Pengerusi) PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KEEMPAT
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB: Arul Kanda (Presiden dan Pengarah Eksekutif Kumpulan) Bahagian 2
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) (Bahagian Kedua) Kementerian Kewangan 1Ma|aysia Development Berhad: YBhg. Arul Kanda (Presiden dan Pengarah Eksekutif Kumpulan) PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KETIGA
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB: Arul Kanda (Presiden dan Pengarah Eksekutif Kumpulan) - Bahagian 1
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1 MDB) (Bahagian Pertama) Kementerian Kewangan 1Ma|aysia Development Berhad: YBhg. Arul Kanda (Presiden dan Pengarah Eksekutif Kumpulan) PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KETIGA
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Soalan 274
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN m enyatakan senarai pelaburan yang te lah dibuat oleh SRC International Bhd. yang berjum lah RM3.81 bilion se pe rti yang tercatat dalam penyata kewangan bertarikh 31 Mac 2014. Adakah SRC International akan memerlukan suntikan dana daripada Kementerian untuk membiayai bayaran faedah pinjaman syarikat.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 39
Y.B. HAJI MAHFUZ BIN OMAR POKOK SENA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan senarai konsortium dan pembida - pembida yang telah disenarai pendekkan dan kaedah serta kriteria pembidaan untuk Edra Energy anak syarikat milikan penuh dan bila akan dimuktamadkan; dan tanah dan projek Bandar 1MaIaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-12-02 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 32
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE PETALING JAYA UTARA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada SRC International membaya?r RM40 juta pada Disember 2012 dan RM10 juta pada Februari 2013 kepada Ihsan Perdana melalui anak syarikatnya Gandingan Mentari. Adakah Memorandum and Articles of Associationl] SRC memerlukan kelulusan bertulis Perdana Menteri untuk segala transaksi utama.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB Tan Sri Bakke Mohd. Salleh (Mantan Pengerusi Lembaga Pengarah)
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1 MDB) Kementerian Kewangan 1Ma|aysia Development Berhad: YBhg. Tan Sri Bakke Mohd. Salleh (Mantan Pengerusi Lembaga Pengarah) PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KEEMPAT
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Soalan 31
Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Wan lsmail Permatang Pauh minta PERDANA MENTERI menyatakan berikutan dengan pendedahan yang dibuatoleh Department ofJustice (DOJ) bahawa terdapat penglibatan Malaysian Official 1 (M01) dalam kes sivil Red Granite, apakah Kerajaan Malaysia telah mengenalpasti siapakah M01 dan tindakan yang diambil terhadap M01 susulan daripada pendedahan tersebut dan jika tiada tindakan mengapa.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-10-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 25
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-10-18 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 42
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE PETALING UTARA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan Bank baru yang menjadi "custodian bank" kepada "unit" yang biernilai RM940 juta yang dimiliki oleh Brazen Sky Limited, yang sebelum ini diuruskan oleh BSI Bank, Singapura yang telah ditarik lesen perbankan mereka. Apakah nilai semasa pelaburan tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-10-20 Parliamentary Replies