Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
7 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-27.pdf
Dr. Azman Bin Ismail [Kuala Kedah] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan berapa banyak dan jenis-jenis kes pencemaran sungai dan sumber air yang diadukan oleh masyarakat dan berapa kejayaan Kementerian dalam mendakwa dan jenis hukuman yang dikenakan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 10
Minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan - a) stastik taburan penempatan Orang Asli serta senarai perkampungan Orang Asli di seluruh Semenanjung Malaysia; dan b) jumlah perkampungan Orang Asli di Semenanjung yang masih tidak mempunyai bekalan air dan elektrik sehingga September 2014.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-37.pdf
YB. Tan Sri Dato' Sri William Mawan lkom [SARATOK] Minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan apakah pelan atau perancangan kontigensi Kementerian menjamin penduduk luar bandar mendapat bekalan air bersih berterusan yang diperlukan penduduk khususnya pada musim kemarau yang panjang memandangkan Parlimen Saratok antara kawasan terdedah kepada masalah ketiadaan bekalan air bersih yang berlarutan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-0-intro,8&9.pdf
Soalan 8. Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan status Kg. Chubadak Tambahan serta kampung-kampung lain di Wilayah Persekutuan. Soalan 9. Dato Hasbullah bin Osman [ Gerik ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan usaha-usaha memperkasakan penguatkuasaan undang-undang serta pemantauan secara berkala untuk memastikan kualiti air ekoran kelulusan dan aktiviti perlombongan bijih timah yang luas di Kelian lntan khususnya dalam Parlimen Gerik menyebabkan kemusnahan secara besar-besaran hidupan dalam sungai utama dalam kawasan tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-39.pdf
YB. TUAN CHARLES ANTHONY SANTIAGO [KLANG] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan kesudian Kementerian untuk "declassify" perjanjian antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor mengenai penstrukturan industri air di negeri tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-19.pdf
Soalan 19. YB. DATUK JOHARI ABDUL GHANI [TITIWANGSA] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan dalam laporan akhbar baru-baru ini, melaporkan sebanyak 4.27 bilion liter air terawat hilang setiap hari akibat saluran paip pecah, usang dan rosak. Malah dalam laporan 2013 pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) juga, menunjukkan peningkatan Non-Revenue Water (NRW) dari 36.4o/o pada 2012 kepada 36.6o/o, berikutan faktor yang sama. Apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak Kerajaan dalam usaha untuk mengurangkan jumlah NRW.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-04 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-12&13.pdf
Soalan 12. YB. TUAN TONY PUA KIAM WEE [PETALING JAYA UTARA] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan jumlah kos Projek Langat 2 dan sama ada kos ini akan tanggung oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui bayaran "leasing" kepada PAAB yang akan menyebabkan tarif air terpaksa dinaikkan secara mendadak. Soalan 13. Datuk Joseph Satang anak Gandum [. Julau ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan langkah-langkah yang sedang dan akan diambil untuk memastikan tiada sesiapa daripada golongan sasaran bantuan kebajikan terkeluar dari perkhidmatan yang diperuntukkan kepada mereka.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-06 Parliamentary Replies