Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-19.pdf

Soalan 19. YB. DATUK JOHARI ABDUL GHANI [TITIWANGSA] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan dalam laporan akhbar baru-baru ini, melaporkan sebanyak 4.27 bilion liter air terawat hilang setiap hari akibat saluran paip pecah, usang dan rosak. Malah dalam laporan 2013 pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) juga, menunjukkan peningkatan Non-Revenue Water (NRW) dari 36.4o/o pada 2012 kepada 36.6o/o, berikutan faktor yang sama. Apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak Kerajaan dalam usaha untuk mengurangkan jumlah NRW.

Download soalan-19.pdf — 1566 KB

Filed under: water