Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-0-intro,8&9.pdf

Soalan 8. Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan status Kg. Chubadak Tambahan serta kampung-kampung lain di Wilayah Persekutuan. Soalan 9. Dato Hasbullah bin Osman [ Gerik ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan usaha-usaha memperkasakan penguatkuasaan undang-undang serta pemantauan secara berkala untuk memastikan kualiti air ekoran kelulusan dan aktiviti perlombongan bijih timah yang luas di Kelian lntan khususnya dalam Parlimen Gerik menyebabkan kemusnahan secara besar-besaran hidupan dalam sungai utama dalam kawasan tersebut.

Download soalan-0-intro.pdf — 715 KB